Nu är gränsen nådd – Earth Overshoot Day 2015

Idag är det en tråkig bemärkelsedag: Earth Overshoot Day 2015, det vill säga den dag då vi människor har gjort av med årets kvot av jordens ekologiska tillgångar. På mindre än åtta månader har alltså naturens årsbudget gått åt!

Forskare på det internationella nätverket Global Footprint Network står bakom beräkningarna, som visar att Overshoot Day under de senaste 15 åren har tidigarelagts för varje år. I den här takten kommer det att behövas två jordklot för att täcka vår konsumtion om ytterligare 15 år och redan nu skulle det behövas mer än 1,5 jordklot för att de ekologiska resurserna skulle räcka till vår konsumtion.

Men det finns fortfarande möjligheter att vända den oroväckande trenden, enligt Overshoot Days hemsida: att planera hållbara städer med välutbyggd kollektivtrafik, att minimera användningen av fossila bränslen, att köpa närproducerad mat och minska köttkonsumtionen samt att verka för jämställdhet så världen kan bli mer hållbar. Läs mer här!

Fler länkar:

WWF om Overshoot Day

New Economics Foundation om Overshoot Day

Global Footprint NetworkPrint