Nu är Grönatakhandboken här!

För några dagar sedan släpptes Grönatakhandboken, en ny handbok i tre delar där det mesta som behövs för att lyckas med att anlägga gröna tak finns med.

En av de tre delarna heter Växtbädd och Vegetation, en annan Betong, Isolering och Tätskikt och den tredje delen heter rätt och slätt Vägledning.

– Det vi hoppas att uppnå är att de som planerar och projekterar gröna tak får det lättare att kvalitetssäkra sina projekt, både med avseende på vegetationens funktion och med nolltolerans mot läckage, säger han. Två arbetsgrupper har tagit fram handböckerna, den ena i ett brett samarbete bland svenska tätskiktsleverantörer. Den andra med fokus på växtbädd och vegetation för olika typer av gröna anläggningar på bjälklag, av en grupp sakkunniga med mycket input från de ledande leverantörerna av gröna tak i Sverige, säger Jonatan Malmberg, projekt- och utvecklingsansvarig vid Scandinavian Green Roof Institute i Malmö i en artikel i kommande nummer av Tidningen Utemiljö.

De tre delarna kan laddas ned gratis från internet, till exempel här. Den går också att köpa i tryckt form.