Nu kan du se filmen om Campus Alnarp

Nu finns det en film om SLU Campus Alnarp. I den berättar personer som arbetar på Campus Alnarp om betydelsen av forskningsmiljöerna och platsen de är verksamma på.

I filmen görs också nedslag i Alnarpsparken, landskaps- och trädgårdslabben, det multisensoriska labbet Sensola, Magnoliaskogen och plantskolefälten, POM:s samlingar, äppelförädlingsprogrammet, SITES Lönnstorp, Biotronen och den klimatkontrollerade vindtunneln, Green Innovation Park, Food Lab samt Alnarps farm.

Se filmen här!

https://www.slu.se/alnarpsfilmen