Nu kommer en standard för utemiljöer i vårdsammanhang

Växtforum skriver att PTS Utemiljö nu ska lanseras. PTS står för Program för Teknisk Standard och är ett ledningssystem för hur olika slags lokaler för sjukvård ska byggas och utformas.

Hittills har PTS bara handlat om inomhusmiljöer, men tack vare ett samarbete mellan SLU och Program för Teknisk Standard finns nu en premiärversion av PTS Utemiljö.

Den ska nu testas vid en större utbyggnation som startar i höst på Ryhovs sjukhus i Jönköping. Därefter ska den utvärderas och eventuellt justeras.

Landskapsingenjören Robert Burman är driftchef och ansvarig för mark och trädgård på Region Jönköpings län. Han har varit drivande för att utemiljön ska bli en del av PTS. Han är väl insatt i aktuell forskning inom området och samarbetar med både SLU och vårdpersonal när olika avdelningars utemiljöer ska utformas.

– Det är otroligt bra och viktigt att den kunskap som finns inom det här området nu kommer till konkret användning – att vi tar vara på de möjligheter som finns till en effektivare vård, säger han i Växtforums artikel. Med standarder för utemiljön i vårdsammanhang säkerställer vi också att utemiljön finns med tidigt i processen vid planering av ny- och ombyggnation, och att den inte kan bantas bort för att andra delar blev dyrare än beräknat.

En viktig del i PTS Utemiljö är stöd i forskning, bland annat i Anna Bengtssons forskning vid SLU. Hon har gjort en doktorsavhandling om hur man genom landskapsarkitektur kan utveckla vårdinrättningars utemiljöer som resurs för patienternas hälsa och välbefinnande. Hennes avhandling mynnar ut i ett verktyg som kan användas i designprocessen, QET, Quality Evaluation Tool. Anna Bengtsson med flera forskare vid SLU har också  gjort en forskningssammanställning om evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang, vilken kan vara till stöd för att hävda satsningar på utemiljöer.

Här finns Växtforums artikel.