Ny metod förebygger översvämningsskador

Nu har en ny metod för att beräkna vattenflödet vid stora regnmängder och översvämningar tagits fram. Med 3D-modeller och analysdata går det att beräkna var och hur översvämningar inträffar, vilket gör att man kan vidta åtgärder för att minska risken för översvämningarnas skadliga effekter.

Det är samhällsbyggnadsföretaget Tyréns som har tagit fram metoden, och de kommer inom kort att lansera en egen produkt för översvämningsanalyser. I den kan man visualisera en miljö med mycket hög detaljgrad och komplettera stadsbilden med analysresultat från översvämmade ytor. Detta gör att man också till exempel kan studera om risken för översvämningar ökar när stadsbilden förändras med ny bebyggelse, något som kan vara intressant för såväl kommuner som fastighetsägare. Läs mer på Tyréns hemsida.