Ny rapport om design av utemiljöer i vårdsammanhang

En rapport har nyligen presenterats, där man går igenom evidensbaserad design av utemiljöer som resurs i vårdsammanhang. Rapporten består av fyra delar, där ämnet belyses ur olika perspektiv. Läs rapporten här.

Här kan du också läsa en artikel som Utemiljö tidigare har skrivit om ämnet.