Ramböll vann ASLA Awards för Köpenhamn och Singapore

tn02sysftzqcvpftsch2The American Society of Landscape Architects, ASLA, har belönat Ramböll med två så kallade Professional Awards för visionära landskaps- och klimatanpassningsprojekt i Singapore och Köpenhamn.

Konkretiseringen av Köpenhamns plan för att ta hand om skyfall var ett av de prisade projekten. I motiveringarna sägs att det är ”en flexibel och anpassningsbar modell för att mildra extrema översvämningar och effekter av skyfall genom blågröna lösningar som integrerar stadsplanering, trafik och hydraulisk analys med sunda investeringsstrategier för att förbättra livskvaliteten i städerna.”

Detta pris går till Ramböll tillsammans med Köpenhamns stad, Köpenhamns Energi (HOFOR), Frederiksbergs kommun och Frederiksberg Forsyning A/S.

Singaporeprojektet, Bishan-ANg Mo Kio Park, beskrivs så här av priskommittén: ”en ny modell för tropisk urban hydrologi med landskapsinfrastruktur som instrument för att kunna ta itu med Singapores behov av oberoende vattenförsörjning och översvämningshantering. Projektet skapar samtidigt tillgång till blomstrande ekologiska vattendrag i en tätbebyggd stad.”

Här går det att läsa mer om samtliga utmärkelser. Och här finns mer info om ASLA.