Gör saltlake enligt Karlstads recept

I Karlstad använder kommunen en saltlakeblandning för halkbekämpning som de har tagit fram själva. Den är mer effektiv, billigare och mer skonsam mot miljön än den traditionella saltblandningen. Karlstadslaken används efter sopsaltning av till exempel gång- och cykelbanor. Målet vid halkbekämpning är att ytan ska torka upp snabbt och inte återfrysa.

I Utemiljö nr 6 2017 som hade tema Vinter skrev vi om Karlstadslaken och om Malmös fortsatta tester av kaliumformiat för halkbekämpning. Läs artiklarna som pdf här.