Så skapas en trygg och attraktiv utemiljö

Nu är det snart dags för Fastighetsmässan Syd. Den 24–25 januari är det dags, på Malmömässan. Ett av de seminarier som Tidningen Utemiljö har varit med och arrangerat är ”Trygga och attraktiva utemiljöer höjer fastighetens värde”.
Där kommer belysningsplaneraren Mona Hellman och landskapsarkitekten Lisa Östman att förklara vad det är som gör att en utemiljö känns trygg och säker, samtidigt som den är grön och vacker.
Seminariet äger rum på Scen 4 kl 14.00–14.45, torsdagen den 25 januari.

Tidningen Utemiljö har sin monter på plats F24, i anslutning till grönytan. Titta förbi och prata lite med oss i redaktionen!

Här kan du läsa mer om mässan.