Samarbete mellan städer kan gynna klimatet

I städer sker 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Genom att samarbeta och dela med sig av erfarenheter kan städer hitta vägar att sporra och stötta varandra för att nå längre än internationella åtaganden. Initiativ kan skräddarsys efter de förhållanden som råder i respektive stad. Det skriver Dagens Nyheter. Läs mer här.