Ses vi på Lingdagen?

Tidningen Utemiljö kommer att finnas på plats vid Lingdagen på SLU, Alnarp den 4 februari. Landskapsingenjörsdagen, eller Lingdagen, är en dag med föreläsningar och en branschmässa med företag och organisationer. Här ges tillfälle för deltagare från näringslivet, studenter och yrkesverksamma att träffas och knyta nya kontakter.
Dagen anordnas ideellt av studenter från Landskapsingenjörsprogrammet, en treårig yrkesinriktad universitetsutbildning som ges vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp. Läs mer om dagen här!