Svenska plantskolor på frammarsch

Både omsättning och produktionsvärde för svensk plantskoleproduktion har ökat stadigt de senaste tio åren. Det har gjort att fler intresserar sig för plantskolenäringen i Sverige.

– Omsättningsökningen kan förklaras med att marknaden och intresset för utemiljöer växer. Plantskolorna är en viktig del av trädgårdsnäringen och en inhemsk produktion av växter som är anpassade för det svenska klimatet är en tydlig konkurrensfördel, säger Eva Anflo som är chef för LRF Trädgård.

Tydligast utveckling ser de svenska plantskolorna på entreprenadsidan med både kommuner och anläggare som handlar växter till utemiljöer.

– Vi har fått fler kunder och både gamla och nya kunder köper mycket mer växter än tidigare. Köpmönstren har också förändrats, till exempel är användningen av perenner enorm idag jämfört med för tio år sedan, säger Patrick Svensson,  ledamot i LRF Trädgård/Plantskolas styrelse.

Läs mer här.

20130719-Blekinge-3395