Trädgårdsanläggarna medverkar i ny branschutbildning

Trädgårdsanläggarna deltar i en gemensam satsning på en ny, unik utbildning i trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer i samarbete med Arbetsförmedlingen och Hvilan Utbildning. Utbildningen, som löper under 40 veckor och genomförs i Stockholmsregionen, riktar sig mot arbetssökande, där stor vikt läggs vid att hitta rätt deltagare.

– Vår bransch har ett stort rekryteringsbehov och att få in fler med rätt kompetens är ett av Trädgårdsanläggarnas prioriterade mål. Detta projekt är ett stort steg framåt, säger Trädgårdsanläggarnas ordförande Kenneth Lundin.

Arbetsförmedlingen är huvudman för utbildningen, med Hvilan Utbildning som utförare. Utbildningen startar den 19 juni 2017 och följer alltså inte de traditionella terminerna utan löper från juni 2017 till mars 2018. Det innebär att deltagarna kommer ut i rätt tid för anställning.

Upplägget är specialanpassat till branschens behov. Utbildningen ger kompetens inom både trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer. Förutom inriktningskurserna ingår även kurser som Växtkännedom, Beskärning och trädvård, Marken och växternas biologi, Lekredskap och träarbeten samt Ritningsläsning, avvägning och utsättning.

Vid godkända resultat utfärdas yrkesbevis enligt TCYK direkt under utbildningen. Och efter 2400 timmars praktik kan deltagarna få ut sitt gröna kort.

För att säkerställa att de som genomgår utbildningen är motiverade och rustade för yrkesmässigt trädgårdsarbete, kommer varje sökande att få genomgå en intervju. De som går vidare genomgår en tvåveckors, förberedande utbildning med praktik och teori. Under dessa veckor finns även arbetsgivare på plats. De deltagare som presterar väl och bedöms klara både den praktiska och den teoretiska delen, får gå vidare till huvudutbildningen.

– Det här upplägget med matchning av examen lagom till säsongen startar finns inte på någon annan utbildning som vi känner till. Det är en unik möjlighet för branschen och för våra medlemsföretag att vara med och påverka både innehållet och utförandet av utbildningen så att kompetensen hos deltagarna matchar de behov som finns, säger Kenneth Lundin.

Under maj genomförs två informationstillfällen i Stockholm:

16 maj 10.00–12.00

24 maj 13.00–15.00

Intresserade sökande uppmanas kontakta sin arbetsförmedlare för mer information.

Medlemsföretag i Trädgårdsanläggarna som önskar delta kan kontakta Jimmy Sjöstedt på Hvilan Utbildning.

11110 AUB Sthlm annons Metro 254x50 PRINT