Utemiljö är ny mediapartner till Infrastruktur, BYGGmässan och VVS-mässan 2015 i Malmö

Tidningen Utemiljö har i dagarna tecknat avtal med mässarrangören easyFairs om ett samarbete vid Nordens största mötesplats för infrastruktur och bygg i Malmö i april 2015. Avtalet innebär att Tidningen Utemiljö är mediapartner till mässorna Infrastruktur Sverige/Danmark, BYGGmässan 2015 och VVS-mässan 2015. Alla tre mässorna går parallellt 22-23 april 2015 på Malmömässan i Malmö.

Temat för Infrastruktur Sverige/Danmark är Hållbara städer där Utemiljö är ett av fokusområdena under mässan. Tidningen Utemiljö kommer att finnas på plats med egen monter.