Utemiljö på Lingdagen

Den 2 februari är det dags för årets landskapsingenjörsdag, Lingdagen, på SLU Alnarp. Även i år kommer Tidningen Utemiljös redaktion att finnas på plats. Kanske vi ses?

Lingdagen är en branschmässa med goda möjligheter att knyta kontakter, och den arrangeras av landskapsingenjörsstudenter. Det ordnas även föreläsningar under dagen. HärLingdagen finns mer info.