Vik 9 oktober 2020 för Tidningen Utemiljös branschdag i Alnarp

Nu är det klart att Tidningen Utemiljö, i samarbete med SLU och Trädgårdsanläggarna, anordnar en branschdag hösten 2020. Datumet är satt till den 9 oktober och platsen är SLU Alnarp.
Temat blir Hållbarhet i praktiken – Hur olika aktörer i utemiljöbranschen kan bidra till en hållbar utveckling.

Mer info kommer fortlöpande här och i vår tidning.

Varmt välkomna – så roligt det ska bli!

(Bilden är från en fikapaus under vår förra branschdag, 2018, på SLU Ultuna.)