Vilket utses till Årets bäst byggda svenska utemiljöprojekt?

BEUM har inrättat ett pris till Årets bäst byggda svenska utemiljöprojekt. Nu är det dags att nominera.

Bengt Persson, ordförande i BEUM, berättar att priset har instiftats för att uppmärksamma väl genomförda markbyggnadsprojekt där alla inblandade, från designers till byggherrar och entreprenörer, har ansträngt sig för att slutresultatet ska bli riktigt bra.

Nominering eller ansökan om priset ska ske senast den 20 december. Priset kommer att delas ut vid en ceremoni i vår. Läs mer om priset, ansök eller nominera någon här.

Föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM, arbetar med att få bättre kvalitet och kompetens hos dem som genomför entreprenadbesiktningar för utemiljö. Målet är att få bättre kvalitet i utförandet av anläggningsarbeten utomhus i Sverige.

 

Utemiljö

 

 

 

(Bilden är tagen från ett helt annat sammanhang.)