Nytt pris instiftat av Svenska Träskyddsföreningen

Svenska Träskyddsföreningen har instiftat ett årligt Träskyddspris för att uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling i utemiljöer. Förhoppningen är att man genom att lyfta goda exempel ska inspirera fler till att uppföra stadsutvecklingsprojekt i trä. För att bli aktuell som pristagare ska man dessutom bland annat kunna visa hur man tagit till vara materialets tekniska såväl…

Cykelstad i internationell toppklass

26 procent av Malmöbornas resor görs med cykel, och stora investeringar i cykelbanor, -överfarter och -parkeringar med mera har gjorts de senaste åren. I juni testas nu den första cykelgatan i Videdal. Rekommenderad hastighet är 20 km/h, trafikanter från korsande vägar har väjningsplikt, tre fartgupp för bilister placeras på sträckan och 22 träd i urnor…

Bi-vänligaste kommunerna kartlagda

Naturskyddsföreningen har kartlagt de svenska kommunernas arbete för att gynna vilda bin och andra viktiga pollinatörer. Av Sveriges 290 kommuner svarade 212 på frågor om hur deras kommuns planerade och praktiska arbete med bin och andra pollinatörer såg ut. Toppkommunerna har enligt kartläggningen påbörjat eller redan genomfört nästan allt som Naturskyddsföreningen mätt. De har exempelvis…

Planering för mässdeltagande

Nu är planeringen för Infrastrukturmässan med BYGGmässan och VVS-mässan i Malmö den 22–23 april 2015 i full gång. Tidningen Utemiljö kommer att vara på plats i monter I12. Snart presenterar vi mer av innehållet på mässan och hur vårt deltagande ser ut. Men passa på att boka in mässan redan nu – våren kan bli…

Utemiljö är ny mediapartner till Infrastruktur, BYGGmässan och VVS-mässan 2015 i Malmö

Tidningen Utemiljö har i dagarna tecknat avtal med mässarrangören easyFairs om ett samarbete vid Nordens största mötesplats för infrastruktur och bygg i Malmö i april 2015. Avtalet innebär att Tidningen Utemiljö är mediapartner till mässorna Infrastruktur Sverige/Danmark, BYGGmässan 2015 och VVS-mässan 2015. Alla tre mässorna går parallellt 22-23 april 2015 på Malmömässan i Malmö. Temat…